Creatieve bezigheden

 | 

Peter WiemersPeter Wiemers' Prentenkabinet "Een kleurrijk verleden"

Peter Wiemers (1924-2011) was een professioneel schilder, wiens werk wordt gekenmerkt door kleur, vorm en lijn. Naast abstract werk heeft hij veel portretten gemaakt in contékrijt. Hij heeft veel jaren in Brazilië gewoond en gewerkt, waar hij diverse creativiteitscentra oprichtte. Sinds 1985 woonde hij weer in Nederland, in West-Friesland. In die periode heeft hij regelmatig nieuw werk geëxposeerd en portretten gemaakt, al dan niet in opdracht tot op hoge leeftijd. In zijn nalatenschap werd o.a. een serie kleurprenten gevonden, die hij gebruikte voor zijn werkzaamheden als vrijwilliger bij de dagbehandeling voor ouderen.

De laatste 10 jaren heeft hij gewerkt met dementerende.   Hij deed dat op diverse locaties van de Stichting Omring. Daarbij maakte hij gebruik van door hem zelf ontworpen prenten. Peter Wiemers was in staat om de prenten af te stemmen op de doelgroep. Dit gold voor de tekening, de detaillering als het kleurenpalet. Men was zeer enthousiast over de materialen. Het bestaande materiaal vond men vaak niet geschikt: te veel details, teveel kleurnuances of te kinderlijk. Op basis van de kleurprenten van Peter Wiemers kunnen de gebruikers van Peter Wiemers kleurprenten weer een echt “kunstwerkje”maken.


 Prentenkabinet Een kleurrijk verleden